mannen snacken meer door emotie dan vrouwen Aan de Open Universiteit van Heerlen is onderzoek gedaan naar het dagelijks snacken tussen de maaltijden door van mannen en van vrouwen. Docent en onderzoeker Saskia Wouters koos voor haar onderzoek de insteek van ‘ impulsief snackgedrag dat voortkomt uit emotie of gewoonte.’

Snackimpuls-app

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van de Snackimpuls-app, die Wouters zelf heeft ontwikkeld. Gedurende een hele week stelde de app de gebruikers 10 keer per dag op willekeurige tijdstippen een aantal vragen. Op die manier vergaarde zij gegevens over de stemming, situatie en het eet- en drinkgedrag van de gebruikers.

Verschillen in snacken


Uit dit onderzoek blijkt dat er bij mannen een relatie is tussen emotie en impulsief snackgedrag. Ze snacken meer als je zich goed voelen en juist minder als ze zich niet goed voelen. Bij vrouwen werd deze relatie tussen snacken en emotie niet aangetroffen. De invloed van hun gemoedstoestand blijkt zelfs afwezig als het om impulsief snacken gaat. De neiging om te snacken uit gewoonte komt meer bij laag tot middelbaar opgeleiden voor. En hoe sterker de gewoonte, des te hoger ook de calorie-inname.

Stress en snacken


Wouters onderzocht ook de relatie tussen snacken en stress. Ze vroeg zich hierbij af of men zich beter voelt door het snacken en of dat dit valt te verklaren door de aanwezigheid van bepaalde voedingsstoffen. Wat bleek? Mensen die snacken uit stress, gaan zich daardoor een beetje beter voelen. Met andere woorden: snacken vermindert het negatieve stressgevoel een beetje. Dat dit door een specifieke voedingsstof zou kunnen komen, is niet aangetoond.

Voeding en stress


Wat Wouters wel aantrof, was dat koolhydraten een versterkend effect hebben op het ervaren van stress. Bij mensen met een hoge koolhydraatinname is de reactie op een vervelende  gebeurtenis of bij tegenslag groter. Bij eiwitten en vetten werd dit versterkende effect niet gevonden. Echt hard bewijs vond Wouters niet, daar is meer onderzoek voor nodig.

Bron: Voeding Nu