Waar doet krekelpoeder jou aan denken? Vast eerder aan een heksendrankje, dan aan de aanwezigheid van goede enzymen en bacteriën in je darmen. Toch is die relatie wel degelijk uit te leggen, blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek.

Krekelpoederstudie

Aan het Madison Nelson Institute for Environmental Studies (University of Wisconsin) is in een pilotstudie met 2 ronden het gezondheidseffect van krekelpoeder onderzocht. De resultaten van deze pilotstudie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

Insectenontbijt

Aan deze studie werkten 20 proefpersonen mee, die verdeeld werden over 2 groepen. De ene groep voegde 2 weken elke dag 25 gram krekelpoeder toe aan hun ontbijt, verwerkt in muffins of een shake. De andere groep deed dit niet.

Uitwassen

Daarna volgde een ‘uitwasperiode’ van twee weken waarin normaal werd ontbeten, zodat het krekelpoeder uit het lichaam kon verdwijnen en de groep klaar was voor de volgende ronde. In deze ronde werden de groepen omgedraaid, en werd er weer 2 weken met of zonder krekelpoeder ontbeten.

Meten is weten

Om de effecten van het krekelpoeder te kunnen meten, werden er bij de proefpersonen bloedwaarden, ontlasting en enquêtes afgenomen. Dit gebeurde in 3 ronden: aan de start van de pilot, na de eerste 2 weken en aan het eind van het onderzoek. De beide groepen konden in deze pilot dienstdoen als controlegroep en als interventiegroep.

Krekeleffecten

Uit de resultaten blijkt dat het eten van krekelpoeder gunstig is voor het darmmicrobioom. De onderzoekers zagen namelijk in het microbioom van de krekelpoedereters een toename van darmbacteriën die geassocieerd worden met een betere darmfunctie, zoals de Bifidobacterium animalis. De verklaring hiervoor denken de onderzoekers te vinden in de vezels die in krekels (en andere insecten) voorkomen. Deze zijn anders dan de vezels in fruit en groenten.

Iedereen aan de insecten?

‘Deze studie is belangrijk omdat insecten een nieuw onderdeel kunnen vormen van een westers eetpatroon. Echter, de gezondheidseffecten van de consumptie van insecten zijn nog niet goed onderzocht,’ zegt co-corresponderende auteur Tiffany Weir, hoogleraar voedingswetenschappen en menselijke voeding aan de Colorado State University. De onderzoekers benadrukken ook dat het een pilotstudie betreft en dat verder onderzoek met grotere aantallen proefpersonen vereist is.

 

Bron: voeding.nu