De beschermende werking van het microbioom wordt mogelijk aangetast door alcohol. Dit is aangetoond in dieronderzoek waarbij onderzoekers het effect van alcohol testten op de doorlaatbaarheid van de darm. Hieruit bleek dat alcohol ervoor kan zorgen dat de beschermende functie van de van nature aanwezige bacteriën in de darm verminderd wordt. Het onderzoek liet zien dat alcoholconsumptie geassocieerd wordt met een tekort aan bepaalde eiwitten. De onderzoekers ontdekten dat een tekort aan deze eiwitten in de darmen bepaalde bacteriën in de darm laat overwoekeren en de passage van ongunstige bacteriën naar de lever bevordert. In de lever kunnen deze ongunstige bacteriën vervolgens tot leverproblemen leiden. Het is nog te vroeg om vast te stellen of dit ook bij mensen gebeurt en of dit daadwerkelijk tot leverschade kan leiden. Eerder onderzoek liet al zien dat de microbiota van mensen die chronisch alcohol drinken verandert qua samenstelling. Het blijft daarom raadzaam alcohol alleen met mate te drinken.

Bron: Wang L. et al., Intestinal REG3 Lectins Protect against Alcoholic Steatohepatitis by Reducing Mucosa-Associated Microbiota and preventing Bacterial Translocation. Cell Host Microbe. 2016 Feb 10;19(2):227-39.